اتوخندان جمعه تعطیل نیست

اتوخندان جمعه تعطیل نیست

اتوخندان جمعه تعطیل نیست

بااحترام به اطلاع می رساند با توجه به اجرای طرح كمپین زمستانی عاملیت اتوخندان جمعه  20 بهمن ماه برای انجام خدمات بازاست.در ضمن پنج شنبه 19 بهمن ماه تا ساعت  17 درخدمت شما عزیزان هستیم.لطفا جهت تعیین وقت سریع تر اقدام نمایید.