کمپین پاییزه تعمیرگاه تخصصی اتوخندان - تویوتا | لکسوس

کمپین پاییزه تعمیرگاه تخصصی اتوخندان - تویوتا | لکسوس

کمپین پاییزه تعمیرگاه تخصصی اتوخندان - تویوتا | لکسوس

با شرکت در کمپین پاییزه تعمیرگاه تخصصی اتوخندان خودروی خود شما به صورت رایگان بازدید خواهد شد.

اگر شما هم خودروی تویوتا، لکسوس ،هوندا دارید و چند وقتی هست که خودروی خود را برای بررسی به تعمیرگاه نبرده اید، همین امروز اقدام کنید.

در طرح بازدید رایگان تعمیرگاه تخصصی اتوخندان  کلیه بازدیدهای دوره ای خودرو به صورت رایگان انجام می شود تا پاییز ی ایمن را پیش رو داشته باشید.

کمپین پاییزه بازدید چراغ ها ، بازدید باتری ، بازدید تیغه برف پاک کن ، بازدید چشمی شیشه شوی و ... را شامل می شود.